CENNÍK TČ PRE VNÚTORNÚ INŠTALÁCIU

RADA ALIRA - VZDUCH/ VODA - PRE VNÚTORNÚ INŠTALÁCIU

LWCV  :  


cenu vypracujeme na základe vyžiadania a bližšej špecifikácie

požiadavky.

LWCV 82 - Doporučená strata objektu cca 7 - 10 kW

LWCV 122 - Doporučená strata objektu cca 10 - 14 kW

-LWCV 82R1/3 , COP 4,2 (A2/W35) 

-LWCV 122R3 , COP 4,0 (A2/W35) 

LWV :

LWV 82 - Doporučená strata objektu cca 7 - 10 kW
LWV 122 - Doporučená strata objektu cca 10 - 14 kW
LW 161 -Doporučená strata objektu cca 16 - 19 kW

-LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3 , COP 4,2 (A2/W35) 

-LWV 122R3-WR 2.1-1/3 , COP 4,0 (A2/W35) 

-LWV 82R1/3-HV 9-1/3 , COP 4,2 (A2/W35) 

-LWV 122R3-HV 12-3 , COP 4,0 (A2/W35) 

-LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 , COP 4,2 (A2/W35) 

-LWV 122R3-HSV 12M3 , COP 4,0 (A2/W35) 

LW 

LW 140 - Doporučená strata objektu cca 13 - 16 kW
LW 180 - Doporučená strata objektu cca 18 - 21 kW
LW 251 - Doporučená strata objektu cca 22 - 28 kW
LW 310 - Doporučená strata objektu cca 29 - 33 kW
LW 161 - Doporučená strata objektu cca 16 - 19 kW

-LW 140 , COP 3,7 (A2/W35) 

-LW 140L , COP 3,7 (A2/W35) 

-LW 180 , COP 3,8 (A2/W35) 

-LW 180L , COP 3,8 (A2/W35) 

-LW 251 , COP 3,8 (A2/W35) 

-LW 251L , COP 3,8 (A2/W35) 

-LW 310 , COP 3,6 (A2/W35)