CENNÍK TČ PRE VONKAJŠIU INŠTALÁCIU

RADA ALIRA - VZDUCH/VODA - PRE VONKAJŠIU INŠTALÁCIU

  cenu vypracujeme na základe vyžiadania a bližšej špecifikácie                požiadavky.

LWAV  : 

 LWAV 82 - Doporučená strata objektu cca 7 - 10 kW

LWAV 122 - Doporučená strata objektu cca 10 - 14 kW


a1) LWAV s hydraulickou stanicou HSV

-LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 , COP 4,19 (A2/W35) 

-LWAV 122R3-HSV 12M3 , COP 4,01 (A2/W35) : 

a2) LWAV s hydraulickým modulom HV

-LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 , COP 4,19 (A2/W35) 

-LWAV 122R3-HV 12-3 , COP 4,01 (A2/W35) 

a3) LWAV s regulátorom Luxtronik 2.1

-LWAV 82R1/3-WR 2.1/3 , COP 4,19 (A2/W35) 

-LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 , COP 4,01 (A2/W35) 


Poznámka : Príslušenstvo je naceňované podľa konkrétnych podmienok . 


LWD : 

LWD 50A(RX) - Doporučená strata objektu cca 5 - 7 kW

LWD 70A(RX) - Doporučená strata objektu cca 7 - 9 kW

LWD 90A(RX) - Doporučená strata objektu cca 9 - 11 kW

LWDV 91 - Doporučená strata objektu cca 9 - 11 kW

-LWD 50A-HMD 1 , COP 3,8 (A2/W35) 

-LWD 70A-HMD 1 , COP 3,8 (A2/W35) 

-LWD 90A-HMD 1 , COP 3,6 (A2/W35) 

-LWD 50A-HTD , COP 3,8 (A2/W35) 

-LWD 70A-HTD , COP 3,8 (A2/W35) 

-LWD 90A-HTD , COP 3,6 (A2/W35) 

-LWD 50A/RX-HMD , COP 3,7 (A2/W35) 

-LWD 70A/RX-HMD , COP 3,7 (A2/W35) 

-LWDV 91-1/3 , COP 4,19 (A2/W35) 

Máte otázku ? Radi Vám odpovieme.  

SPLIT :

L 8Split - Doporučená strata objektu cca 6 - 8 kW
L 12Split - Doporučená strata objektu cca 10 - 12 kW

-L 8Split-HT , COP 3,6 (A2/W35) 

-L 12Split-HT , COP 3,7 (A2/W35) 

LW :

LW 140A(RX) - Doporučená strata objektu cca 13 - 16 kW
LW 180A - Doporučená strata objektu cca 18 - 21 kW
LW 251A - Doporučená strata objektu cca 22 - 28 kW
LW 310A - Doporučená strata objektu cca 29 - 33 kW
LW 161H-A/V - Doporučená strata objektu cca 16 - 19 kW

-LW 140A , COP 3,7 (A2/W35) 

-LW 140A/RX , COP 3,5 (A2/W35) 

-LW 180A , COP 3,8 (A2/W35) 

-LW 251A , COP 3,8 (A2/W35) 

-LW 310A , COP 3,6 (A2/W35) 

-LW 161H-A/V , COP 4,0 (A2/W35) 

VARIANTY VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK :

HYDRAULUCKÁ VEŽA HSV - so zabudovaným zásobníkom teplej vody

-ZABUDOVANÉ KOMPONENTY : -Elektrické vykurovacie teleso : 6/9 kW

-Taktovací zásobník : 62 / 82 l

-Smaltovaný zásobník TUV : 180 / 300 l

-Expanzná nádoba : 12 / 18 l

-Prepínací ventil - vykurovanie , ohrev TUV , prepúšťací ventil.

-Úsporné obehové čerpadlo pre vykurovací ventil

-Poistná zostava, uzatváracie kohúty, ochranná anóda, meranie

množstva vyrobenej energie.HYDRAULICKÝ MODUL HV

 -ZABUDOVANÉ KOMPONENTY : -Elektrické vykurovacie teleso : 6 / 9 kW

-Expanzná nádoba : 12 / 18 l

-Úsporné obehové čerpadlo

-Poistná zostava, uzatváracie kohúty, meranie množstva

vyrobenej energie .


NÁSTENNÝ REGULÁTOR - Luxtronik WR